Tuesday, November 15, 2016

2-6 CAF

CAF - FordypningsprosjektMÅLSETTING 

  • Studenten skal beherske følgende punkter ved endt prosjekt  
  • Forstå brukergrensersnitt i SW 
  • 3D-modellering med SW
  • Lære å konstruere drawings i SW
  • Import/Export mellom Autodesk Inventor og SolidWorks 
  • Publisere tegninger og 3D-modeller for å åpne i annen CAD-programvare.Tutorials på YouTube og fra SW


"Presentation" og "explode". 


Første part modellert


Første assembly på tur sammen.


Ferdig sammenstilt

Planlagt mot virkelig tidsforbruk


Inne i drawings, stykk-lister og "bobler"


Nærmere kikk på assembly

EGNE TANKER OM PROSJEKTET 

Kommer til å være nødvendig med noen små endringer før jeg evt. Får produsert delen. Jeg har snakket med andre maskinførere om delen, og funnet ut av bunnen må kunne demonteres slik at man kan tre en hel bunt med gjerder inn på verktøyet, det forenkler prosessen betydelig. Men det er ikke tid å løse denne problemstillingen i denne omgangen.  
Kostnad er også en forutsetning for å få produsert denne. 


Ferdig sammenstilt
KONKLUSJON 

SolidWorks er et godt egnet program for oppgaven. Der finnes mange likheter mellom SW og Inventor, og oppgaver kan løses på forskjellig vis. Selv om jeg nå har arbeidet en del timer i Inventor, fant jeg det enklere å gjennomføre hva jeg ønsket i SolidWorks. Oppbygningen av programmet er mer likt for min tankegang.  
Brukergrensersnittet har flere like sombyler, og funksjonene har samme navn, men finnes nødvendigvis ikke på samme sted.  
Samme oppgave kan løses på mange måter.  

-> Hans-E. 

Sunday, October 16, 2016

CAVm3

Om CAVm3

Jeg har laget animasjoner i 3DS Max ved å kombinere Autokey og bruken av manual keys på tidslinjen. Jeg har laget 2 rendringer, en med animert kamera, og et target kamera som står stille over hele scenen. Underveis i prosessenHer har jeg startet med å lage animasjonerJeg brukte en del lengre tid enn hva jeg hadde planlagt. Dette var i det meste fordi de andre objekter jeg hadde importert til 3DS Max ikke "hang ihop", slik at når jeg skulle dra objektene rundt var det vanskelig å få med alle parter. Dette knotet jeg mye med før jeg fant en løsning. Etter dette gikk jobben ganske greit. 

Monday, September 12, 2016

2-4 CAS og konstruksjonsdagbok

CAS

Konstruksjonsdagbok

Dag 1

Utarbeidet prosjektplan og startet planleggingen.
Kalkulerte med 2 timer på prosjektplanen, brukte ca 1.


Dag 2 

Innhentet informasjon fra firmaer og sjekket med Engcon om jeg kunne få en 3D-modell fra dem. Engcon produserer rototilt til gravemaskiner.
Avgjort kobling - S70.
Planlagt tidsforbruk 5, brukt 7


Dag 3

Sjekket hvilken stålkvalitet som egner seg best. Hardox 450
Tegnet S70 hurtigkobling.


Dag 4

Tegnet resten og selve "ny-konstruksjonen" av oppgaven. Støtt på en del utfordringer, men løste dem.
Planlagt tidsforbruk dag 3 og 4 var 20 timer, Brukt 22.


Dag 5

Sammenstilling som "weldment".
Planlagt tidsforbruk 10, brukt 15


Dag 6

Animasjon i Inventor og 3DS Max.
Planlagt tidsforbruk 3, brukt 6


Dag 7

Produksjonstegninger/drawings i Inventor.
Planlagt tidsforbruk 5 timer, brukt 4


Dag 8-9

Gjennomgang av oppgaven før levering - levering
Planlagt 2, brukt 3.

Underveis-bilder


Ferdig-bilderWednesday, August 17, 2016

CAAm1

For videre studieløp ser vi nærmere på Autodesk Revit.


Vi skal modellere 1 hus, et terreng rundt, noen bygninger på siden, og legge inn noen busker rundt.
Huset skal ha dører, trapp og vinduer. Det skal også være plassert rett i "siten".


Tegninge vi fikk utdelt
1. etasje

2. etasje

Oppbygningen
Jeg startet ved å tegne vegger og gulv til hver enkelt etasje. Det ble en del plunder frem og tilbake for å få "endene til å møtes". Jeg gjorde mange endringer underveis, og var nødt til å justere mye på "levels".

Deretter satte jeg inn vinduer og dører. 

Siten kommer på plass
Jeg tegnet siten ut fra tegningen vi fikk tildelt, laget terrenget og deretter plasserte huset over riktig plassering. Jeg var nødt til å scalere og rotere tegningen først slik at den kunne passe.


Sluttbilder


Her er tidsforbruket mitt. Planlagt kontra faktisk


Sunday, April 24, 2016

CAMm2

CAMm2 for Hans

Da har jeg gjort opp noen meninger angående CAMm2 og gjennomføringen av oppgaven. 

Modelleringen har gått over 2 perioder (CAMm1 og CAMm2). Hvor del 1 var det grunnleggende i modellering med Inventor og den andre delen gikk litt dypere inn i stoffet. Jeg har tidligere jobbet noe med Inventor på Høgskole, og lærte da det grunnleggende. Derfor brukte jeg en del kortere tid på gjennomføringen av del 1. Men jeg har nå funnet ut en del nyttige ting som jeg ikke var obs på tidligere.

Det er særdeles viktig å planlegge oppgaven fra starten av, slik at man gjør det enkelt for seg selv om man plutselig skal gjøre endringer. Hvis man klarer å gjøre Sketch'ene enkle og ryddige, sparer man mye tid på en slik endring. 
Man må også tenke på produksjonen av slike deler, det er ikke alltid at en del kan produseres slik den er konstruert. Dette er noe man får erfaring av etterhvert som man begynner å jobbe mer med stoffet. Dagens utstyr som brukes i produksjonen har sine begrensninger som man må ta hensyn til, det samme har tidsforbruk. Hvis delen er for kompleks kan det være en grunn til å gjøre en endring. Dette er en bit jeg savner i denne delen. Men igjen, dette er erfaring man skal få gjennom å være ute i jobb. 

En oppfordring jeg vil gi til mine medstudenter er å spørre et verksted som jobber med forskjellige konstruksjoner (for eksempel et plateverksted) om å få komme å se på den prosessen produktet går gjennom fra design/konstruksjon til selve produksjonen. Inventor-modellering av Espressokanne


-> Hans-E,

Thursday, April 7, 2016

Kommentar til CAMm1 for Hans-Erling Hanssen   


 
Kommentar til tidsforbruk og gjennomføring.
Jeg gjorde oppgaven ganske fort men det er vel fordi jeg har brukt Inventor noe tidligere og kjenner til mange funksjoner. Den største utfordringen var ved filen «Deksel», da jeg ikke fikk den helt lik på innsiden. Men målene er også noe vanskeligere å hente ut fra DW kontra Inventor.  


- Hans-Erling Hanssen

Tuesday, March 15, 2016

Innlevering CADHP1

Innlevering av CADHP1

Erfaringer


Etter å ha jobbet med programmene opp mot hverandre har jeg lært mye. Programmene «snakker» fint sammen, om man tar hensyn til det. Men det er også mulig å kjøre seg fast.
Det er viktig å ta hensyn til at det må være lett å gå tilbake for å gjøre endringer helt fra starten av prosjektet, dette gjør at planleggingen er serdeles viktig for resultatet. Dette er også noe som kommer gjennom erfaring og forskjellige type jobber.

 Gjennomføringen

Jeg har prøvd å følge den planlagte kjøreplanen for prosjektet så mye så mulig, men på grunn av endring i arbeidstid på min faste jobb klarte jeg ikke dette hundre prosent.


Under arbeidPlanlagt fremdrift kontra faktisk
Ferdig render med Photoshop-justering av farge/kontrastLink til YouTube-film