Monday, January 30, 2017

CADHP2 Parallellogramfeste

CADHP2 Modellering av parallellogramfesteBakgrunn for oppgaven:

I dag brukes parallellogramfeste med hengslet tårn til å løfte plogen, samt svinge plogen (på modeller med sving). Parallellogrammet har vært i bruk, og har fungert utmerket, siden 70- og 80-tallet, men tegninger er delvis manglende og utdatert, og der finnes ingen 3D-modell av produktet. 


Prosjektets hovedmålsetting

Prosjektets hovedmålsetting er å tegne opp dagens parallellogram slik at det finnes 3Dmodell av produktet. Målet med prosjektet er å lage 3D-modeller, produksjonsgrunnlag, render- bilder og video av eksisterendse parallellogramfeste.

Delmål for prosjektet

Autodesk Inventor
 - Produsere produksjonstegninger av deler til eksisterende parallellogram
 - Lage 3D-modell av eksisterende parallellogram

Autodesk 3DS Max
 - Lage en kort animasjon som viser hva parallellogramet har slags funksjon
 - Lage renderbilder av produktet   

Adobe Photoshop
  - Etterbehandle bilder for bruk i katalog/reklame

Oppgavespesifikasjon

Oppgaven omfatter konstruksjon, 3D-modeller, animering og etterbehandling.
Oppgaven omfatter ikke styrkeberegning av produktet, beregning av kostnad, markedsundersøkelser o.l.

Milepæler


Tidsforbruk (planlagt)


Tegningsliste (planlagt)______________________________________________________________________

Gjennomføring av oppgaven

Den første delen av prosjektet gikk i stor grad med til å måle på det eksisterende produktet da det gamle produksjonsgrunnlaget delvis manglet og var utdatert. Det ble mange turer til Bjerkvik for å måle parallellogrammet, men studenten var også heldig å få låne deler med seg hjem slik at det kunne jobbes mer effektivt og enklere.
Alle enkeltdeler som det fantes tegninger av ble først tegnet opp, deretter arbeidet studenten videre med de deler som trengte ekstra oppmåling. Underramma og bakramma ble først modellert og satt sammen til en assembly. Deretter, mens studenten ventet på noe info fra prosjektgiver ble tiden brukt til å lage drawings av alle parter som var ferdig modellert. 

Når alle gamle tegninger og nye oppmålinger var klar ble det satt sammen til en sammenstilling i 3D som viser parallellogrammet slik vi kjenner det i dag.Videre ble det laget høyoppløselige renderbilder i 3DS Max av modeller fra Inventor. Disse bildene ble justert og etterbehandlet i Adobe Photoshop og Adobe Camera RAW for best mulig gjengivelse av produktet.
2 Enkle Rendervideoer ble laget av de to produktene til sluttDen siste tiden av eksamenen ble brukt til å lage et ryddig og strukturert system for levering av oppgaven. Det er også laget et system for nummerering av prosjekter og alle CAD-filer tilhørende som et forslag til Saltvik AS, dette er brukt i denne oppgaven. Det er også skrevet rapporter underveis samt denne sluttrapporten. Flere bilder:Laget en gif av rendervideo-en

Konstruksjonsdagbok:


Dag 1 9.1
Ferdigstilt prosjektplan og sendt inn til godkjenning
Gjort nødvendige mål av produktet for tegning
Har funnet ut av flere delsammenstillinger og tegningslisten vil ikke stemme med planlagt, men oppdateres underveis med ny konfigurasjon.
Pga av for lite data på forhånd av prosjektet.Dag 2 10.1
Startet modellering av part 1050-1 til 1050-4
Mangler noen mål, men drawing er ferdige og trenger kun oppdateres når mål legges inn.Dag 3 11.1
Startet tegning av bakramme og komponenter
Kjørt til Bogen for å ta nødvendige mål på eksisterende produkt
Fått tilsendt tilleggsinfo fra oppdragsgiver om strekkfisker.Dag 4 12.1
Fått resterende info og tegninger på produkt i Bjerkvik. Snakket med ansatt i produksjonslinjen om utviklingen. Aurel?Dag 5 13.1
Modellert 1050-5 til og med 1050-12. Neste er drawings av 3D-modeller.
Startet på assembly av underramme. Trenger kun farger og material (om nødvendig).Dag 6 14.1
Tatt nødvendige mål i Bogen. Fant ut at det var noe manglende målsetting på det jeg har fått hos oppdragsgiver. Laget produksjonstegninger/drawings av parter 
1050-5 til og med 1050-13
Modellert part 1050-13 til 1050-17STATUSRAPPORT 1  30 timer totalt
_______________________________________________________________

Dag 7 16.1
Skrevet statusrapport 1 og modellert videre. Har kommet til part 1050-19 og laget drawing. Trenger nå flere mål for å få tegnet videre, og har spurt om å få låne deler
hjem for å slippe å kjøre mellomDag 8 17.1
Fått hentet noen deler som var manglende tegninger og mål på slik at jeg kan måle dem hjemme. Dette var bakramme, og alle sveiseører for bak- og underramme.
Startet og ca halvveis med sub-assy bakramme. Laget ferdig strekkfisker. 
Må finne mål på sylindre.Dag 9 18.1
Jobbet videre med assembly av bakramme og hoved-assy. Sett litt på behovet for ny sylinder ved videreutvikling. Det kan hende at problemstillingen kan løses. 
Det må drøftes med Saltvik.
Tegnet en del nye smådeler, ikke laget drawings enda, men det er enkle deler og tar kun minutter per part. Dag 10 19.1
Jobbet med produktet. Har sjekket ut hvilke sylindre som er å velge i, men det kan produseres etter mål også. Sender bilde til Saltvik for
tanker om designet. 
Konstruert et nytt sveiseøre for underramme og laget drawing, ellers brukt kun opprinnelige deler. Sylindre kommer utenom. Dag 11 20.1
Jobbet videre med design i Inventor


Dag 12 21.1
Design og animering i Inventor. Farger og assembly arbeid. Finpussing på assembly på eksisterende design.


Statusrapport 2 65 timer, totalt 95 timer
___________________________________________________________________________


Dag 13 23.1
Sendt inn statusrapport 2. Gått gjennom drawings og laget en grov plan for videre fremdrift.Dag 14 24.1
Jobbet med siste rest av modellering og drawings. Denne biten er nå OK.
Begynt litt med planlegging av Rendering i 3DS MaxDag 15 25.1
Rendering og Photoshop. Har laget bilder av eksisterende parallellogram og justert i Photoshop/Camera Raw. 
Startet på lyssetting og scene på nytt produkt, støtte på problemer med "bugs" i gjengivingen av materialer i 3DS Max. Finner ikke ut av det, å velger å starte på nytt.Dag 16 26.1
Jobbet med render-bilder av modell. løst problemet med renderingen og fått klar ny rendering av animasjon. Setter denne på i helgen. Gikk vel 20 timer på 
rendering av video 1. 
Starter å samle filer og lage et system for levering. 
Gjenstår 
 - samle drawings
 - lage video
 - lage presentasjon av oppgaven
 - sluttrapport
 - pynte bloggen

Dag 17 27.1
Renderet ferdig animering i 3DS Max. Laget ferdig en mappestruktur og gjort alle drawings klar til levering.Dag 18 29.1
Gjort ferdig videopresentasjon og skrevet sluttrapportenSLUTTRAPPORT totalt brukt 145 timer
_________________________________________________________________________________


Tidsforbruk

Kilder:

Faroil Cylinders Italy
«Maskintegning» - Lien, Nilsson, Jacbonsen og Larssen
Noroff Forum for faget

->Hans-E. 

Tuesday, November 15, 2016

2-6 CAF

CAF - FordypningsprosjektMÅLSETTING 

  • Studenten skal beherske følgende punkter ved endt prosjekt  
  • Forstå brukergrensersnitt i SW 
  • 3D-modellering med SW
  • Lære å konstruere drawings i SW
  • Import/Export mellom Autodesk Inventor og SolidWorks 
  • Publisere tegninger og 3D-modeller for å åpne i annen CAD-programvare.Tutorials på YouTube og fra SW


"Presentation" og "explode". 


Første part modellert


Første assembly på tur sammen.


Ferdig sammenstilt

Planlagt mot virkelig tidsforbruk


Inne i drawings, stykk-lister og "bobler"


Nærmere kikk på assembly

EGNE TANKER OM PROSJEKTET 

Kommer til å være nødvendig med noen små endringer før jeg evt. Får produsert delen. Jeg har snakket med andre maskinførere om delen, og funnet ut av bunnen må kunne demonteres slik at man kan tre en hel bunt med gjerder inn på verktøyet, det forenkler prosessen betydelig. Men det er ikke tid å løse denne problemstillingen i denne omgangen.  
Kostnad er også en forutsetning for å få produsert denne. 


Ferdig sammenstilt
KONKLUSJON 

SolidWorks er et godt egnet program for oppgaven. Der finnes mange likheter mellom SW og Inventor, og oppgaver kan løses på forskjellig vis. Selv om jeg nå har arbeidet en del timer i Inventor, fant jeg det enklere å gjennomføre hva jeg ønsket i SolidWorks. Oppbygningen av programmet er mer likt for min tankegang.  
Brukergrensersnittet har flere like sombyler, og funksjonene har samme navn, men finnes nødvendigvis ikke på samme sted.  
Samme oppgave kan løses på mange måter.  

-> Hans-E. 

Sunday, October 16, 2016

CAVm3

Om CAVm3

Jeg har laget animasjoner i 3DS Max ved å kombinere Autokey og bruken av manual keys på tidslinjen. Jeg har laget 2 rendringer, en med animert kamera, og et target kamera som står stille over hele scenen. Underveis i prosessenHer har jeg startet med å lage animasjonerJeg brukte en del lengre tid enn hva jeg hadde planlagt. Dette var i det meste fordi de andre objekter jeg hadde importert til 3DS Max ikke "hang ihop", slik at når jeg skulle dra objektene rundt var det vanskelig å få med alle parter. Dette knotet jeg mye med før jeg fant en løsning. Etter dette gikk jobben ganske greit. 

Monday, September 12, 2016

2-4 CAS og konstruksjonsdagbok

CAS

Konstruksjonsdagbok

Dag 1

Utarbeidet prosjektplan og startet planleggingen.
Kalkulerte med 2 timer på prosjektplanen, brukte ca 1.


Dag 2 

Innhentet informasjon fra firmaer og sjekket med Engcon om jeg kunne få en 3D-modell fra dem. Engcon produserer rototilt til gravemaskiner.
Avgjort kobling - S70.
Planlagt tidsforbruk 5, brukt 7


Dag 3

Sjekket hvilken stålkvalitet som egner seg best. Hardox 450
Tegnet S70 hurtigkobling.


Dag 4

Tegnet resten og selve "ny-konstruksjonen" av oppgaven. Støtt på en del utfordringer, men løste dem.
Planlagt tidsforbruk dag 3 og 4 var 20 timer, Brukt 22.


Dag 5

Sammenstilling som "weldment".
Planlagt tidsforbruk 10, brukt 15


Dag 6

Animasjon i Inventor og 3DS Max.
Planlagt tidsforbruk 3, brukt 6


Dag 7

Produksjonstegninger/drawings i Inventor.
Planlagt tidsforbruk 5 timer, brukt 4


Dag 8-9

Gjennomgang av oppgaven før levering - levering
Planlagt 2, brukt 3.

Underveis-bilder


Ferdig-bilderWednesday, August 17, 2016

CAAm1

For videre studieløp ser vi nærmere på Autodesk Revit.


Vi skal modellere 1 hus, et terreng rundt, noen bygninger på siden, og legge inn noen busker rundt.
Huset skal ha dører, trapp og vinduer. Det skal også være plassert rett i "siten".


Tegninge vi fikk utdelt
1. etasje

2. etasje

Oppbygningen
Jeg startet ved å tegne vegger og gulv til hver enkelt etasje. Det ble en del plunder frem og tilbake for å få "endene til å møtes". Jeg gjorde mange endringer underveis, og var nødt til å justere mye på "levels".

Deretter satte jeg inn vinduer og dører. 

Siten kommer på plass
Jeg tegnet siten ut fra tegningen vi fikk tildelt, laget terrenget og deretter plasserte huset over riktig plassering. Jeg var nødt til å scalere og rotere tegningen først slik at den kunne passe.


Sluttbilder


Her er tidsforbruket mitt. Planlagt kontra faktisk